You are here:

Objava dokumentov potrebnih za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

V petek, 23. 12 . 2022 sta bili v Uradnem listu RS objavljeni Uredba o oblikovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije. Oba dokumenta naznanjata novo programsko obdobje do leta 2027.

V programskem obdobju 2021 – 2027 bo pristop LEADER/CLLD financiran skozi dva sklada, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj. Objavljena Uredba ureja pripravljalno podporo za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo njihovih strategij.

LAS-i bomo oblikovani kot tripartitno partnerstvo, sestavljeni iz treh sektorjev (gospodarski, socialni, javni). Pazljivost bo potrebno nameniti, da nihče od sektorjev ne bo prevladoval pri odločitvah. Članstvo LAS je odprto in namenjeno vsem deležnikom iz lokalnega okolja. Posebna pozornost je v tem obdobju namenjena spodbujanju vključevanja mladih, žensk, ranljivih skupin in nevladnih organizacij v LAS.

Pri ustanavljanju oz. nadaljevanju obstoječega LAS in pisanju strategije lokalnega razvoja sta pomembna dva datuma:

  • do 3. marca 2023: ustanovitev LAS-a
  • do 31. julija 2023: priprava nove strategije lokalnega razvoja

 


 

Koristne povezave:

Povezava na Uredbo
Povezava na javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo strategij lokalnega razvoja