You are here:

Priprava strategije lokalnega razvoja – tematske delavnice

Če si želite aktivno pristopiti k razvoju podeželja Zgornje Gorenjske, je zdaj edinstvena priložnost za vas. Pred kratkim je bila ustanovljena LAS Zgornja Gorenjska – BOJA, partnerstvo javnega, socialnega in gospodarskega sektorja.

S pristopom »od spodaj navzgor« in aktivno vključenostjo vseh zainteresiranih, ki dobro poznajo lokalno tematiko, želi Evropska skupnost krepiti medsebojno podporo in zaupanje, povečati medsektorsko, medregionalno in mednarodno sodelovanje. Cilj takega delovanja so bolj trajnostni projekti, ker izhajajo neposredno iz potreb lokalnega razvoja.

Če si želite aktivno pristopiti k razvoju podeželja Zgornje Gorenjske, je zdaj edinstvena priložnost za vas. Pred kratkim je bila ustanovljena LAS Zgornja Gorenjska – BOJA, partnerstvo javnega, socialnega in gospodarskega sektorja. S pristopom »od spodaj navzgor« in aktivno vključenostjo vseh zainteresiranih, ki dobro poznajo lokalno tematiko, želi Evropska skupnost krepiti medsebojno podporo in zaupanje, povečati medsektorsko, medregionalno in mednarodno sodelovanje. Cilj takega delovanja so bolj trajnostni projekti, ker izhajajo neposredno iz potreb lokalnega razvoja.

Le z aktivnim vključevanjem vseh zainteresiranih že v fazi priprave strategije lokalnega razvoja bo le-ta lahko osnova za kasnejše projekte v programskem obdobju do 2027, ki bodo prinesli nova delovna mesta, rast in vključenost vseh, s posebnim poudarkom na vključevanju žensk in ogroženih skupin.

Skupaj z vami želimo pripraviti strokovno in kakovostno Strategijo lokalnega razvoja do leta 2027, ki bo temeljila na podlagi potreb, izzivov in idej, izhajajočih iz lokalnega okolja.

Zato se nam pridružite na nizu tematskih delavnic, ki bodo potekale med 27. in 30. marcem 2023:

  • Ponedeljek, 27. marec, ob 17h: DOMAČE KMETIJSTVO, Čebelarski center, Rožna Dolina 50a, Lesce
  • Torek, 28. marec, ob 17h: PODJETNO PODEŽELJE, Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice
  • Sreda, 29. marec, ob 17h: PAMETNO PODEŽELJE, Infocenter Triglavska roža Bled (TNP), Ljubljanska cesta 27, Bled
  • Četrtek, 30. marec, ob 17h: ŽIVO IN PRISTNO PODEŽELJE, Knjižnica Radovljica, Vurnikov trg 1, Radovljica

 

Na delavnice se lahko prijavite na povezavi.

Prisrčno vabljeni!

Skupno vabilo: LAS ZG BOJA _ oglas_najava vseh štirih delavnic_ ZGORNJA GORENJSKA RASTE SKUPAJ

Posamezna vabila:

LAS ZG BOJA _ oglasi_vabilo na 1. delavnico_DOMAČE KMETIJSTVO

LAS ZG BOJA _ oglasi_vabilo na 2. delavnico_PODJETNO PODEŽELJE

LAS ZG BOJA _ oglas_vabilo na 3. delavnico_PAMETNO PODEŽELJE

LAS ZG BOJA _ oglasi_vabilo na 4. delavnico_ŽIVO IN PRISTNO PODEŽELJE