You are here:

POZIV K OBLIKOVANJU PROJEKTNIH IDEJ

Iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je bila dne 26. 1. 2024 poslana Odločba, ki potrjuje Strategijo lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA za obdobje 2021 – 2027. S tem je LAS upravičen do podpore za izvajanje projektov, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR.

Vodilni partner je v fazi priprave dokumentov za delovanje LAS-a in oblikovanja javnih pozivov. Ker smo vezani na izdelavo aplikacije, ki nam bo olajšala izvedbo javnih pozivov, bomo predvidoma prvi javni poziv objavili v drugi polovici leta 2024.

Čas do objave javnega poziva želimo izkoristiti za oblikovanje projektov in spletanje partnerstev znotraj posameznih projektov. V dokumentu Izvleček Strategije LAS ZG BOJA in uredbe o delovanju LAS so opisane potrebe območja in ukrepi delovanja, na katere se vaši projekti morajo sklicevati, ter navodila za oblikovanje projektov iz uredbe o izvajanju lokalnega razvoja.

Celotno uredbo najdete na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-4070.
Na spletni strani najdete tudi potrjeno strategijo: Potrjena-SLR-LAS-Zgornja-Gorenjska-BOJA-za-programsko-obdobje-2021-2027.pdf (las-zg-boja.si).
Dodajamo še obrazec za pridobivanje projektnih idej za vse tiste, ki nam svojih projektnih idej še niste posredovali.

V maju bomo organizirali tematske delavnice, namenjene oblikovanju projektov in projektnih partnerstev. O organizaciji delavnic boste pravočasno obveščeni, v kolikor pa bi se želeli podrobneje pogovoriti, se obrnite direktno na LAS pisno: info@las-zg-boja.si oz. telefon: 04/581-34-06, da se uskladimo za termin za sestanek.