AKTUALNO

POVABILO ZA VSTOP IN ČLANSTVO V LAS ZGORNJA GORENJSKA – BOJA

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k sodelovanju v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA v programskem obdobju do 2027.

 

LAS so mreža lokalnih partnerstev javnega, socialnega in ekonomskega sektorja na lokalnem območju, ki s svojo strategijo lokalnega razvoja in dejavnostmi spodbuja povezave med lokalnimi akterji. Mreženje v okviru delovanja LAS ali preko izvajanja projektov omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in informacij.

V okviru intervencije LEADER se bo tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 načrtovalo projekte, ki imajo širši pomen za območje LAS ter večjo dodano vrednost za območje in prebivalce območja ter lokalni razvoj. LAS Zgornja Gorenjska – BOJA  bo sredstva črpal iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Postanite član LAS Zgornja Gorenjska – BOJA v programskem obdobju do leta 2027.

Člani LAS so lahko:

  • JAVNI SEKTOR, npr. občine, javni zavodi, javne agencije in druge organizacije javnega prava,
  • GOSPODARSKI SEKTOR, npr. gospodarske družbe, kmetije, samostojni podjetniki, zadruge in drugi gospodarski subjekti,
  • ZASEBNI SEKTOR, npr. društva, zasebni zavodi, druge nevladne organizacije.

Član LAS mora imeti stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica. V LAS se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo je odprto in brezplačno. Sprejem novih članov za programsko obdobje do 2027 poteka do 21. 2. 2023. Možnost včlanitve v LAS pa bo preko celotnega novega programskega obdobja.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki (04) 581 34 16 in preko e-naslova: info@las-zg-boja.si.

S SVOJIMI IZKUŠNJAMI IN ZNANJEM LAHKO POMEMBNO PRISPEVATE K RAZVOJU OBMOČJA, NASLAVLJANJU IZZIVOV IN SKUPAJ Z NAMI SOUSTVARJATE NOVE ZGODBE.

 

Za včlanitev izpolnite spodnjo pristopno izjavo
ter nam jo pošljete na naslov

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice.

PRISTOPNA IZJAVA