LAS Zgornje gorenske boja

POVABILO ZA VSTOP IN ČLANSTVO V LAS ZGORNJA GORENJSKA – BOJA

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k članstvu v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA.

 

LAS so mreža lokalnih partnerjev javnega, socialnega in ekonomskega sektorja na lokalnem območju, ki s svojo strategijo lokalnega razvoja in dejavnostmi spodbuja povezave med lokalnimi akterji. Mreženje v okviru delovanja LAS ali preko izvajanja projektov omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in informacij.

 

V okviru intervencije LEADER se bo tudi v novem programskem obdobju načrtovalo projekte, ki imajo širši pomen za območje LAS ter večjo dodano vrednost za območje in prebivalce območja ter lokalni razvoj.  Lahko se bo podpiralo tudi manjše investicije na podeželju, in sicer kot del operacije, s poudarkom na širšem pomenu za območje LAS ter dodani vrednosti za operacijo, območje in prebivalce območja LAS.

 

S SVOJIMI IZKUŠNJAMI IN ZNANJEM LAHKO POMEMBNO PRISPEVATE K RAZVOJU OBMOČJA, NASLAVLJANJU IZZIVOV IN SKUPAJ Z NAMI SOUSTVARJATE NOVE ZGODBE.

 

Za včlanitev izpolnite spodnjo pristopno izjavo
ter nam jo pošljete na naslov

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice.

PRISTOPNA IZJAVA