Izjava o dostopnosti

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) se zavezuje omogočati dostopnost za spletno stran www.las-zg-boja.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran, za katero skrbi RAGOR.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
 • prilagajanje tipa pisave v lažje berljivo.
 • odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • navigacija s tipkovnico.
 • predvidljivo delovanje spletišča.
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila posodobljena 15. 1. 2024 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani www.las-zg-boja.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki prosimo pošljite:

 • pisno po navadni pošti na naslov Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

ali

 • elektronsko po elektronski pošti na naslov: info@las-zg-boja.si ali
 • pokličete na telefonsko številko 04 581 34 06.

 

RAGOR bo skladno z 2. točko 8. člena zakona uporabniku odgovoril na obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in tudi vzrok za zakasnitev z odgovorom.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat RS za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000  Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48

Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si

Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.las-zg-boja.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente za dostop. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Posamezne elemente dostopnosti smo lahko izboljšali in jih prilagodili določilom ZDSMA v skladu z možnostmi. Nekatere spletne vsebine pa ne morejo izpolnjevati vseh zahtev glede dostopnosti. Njihovo dokončno prilagajanje zahtevam bi bilo, predvsem z vidika kompleksnosti vsebin, nesmotrno v smislu nesorazmernega bremena v finančnem in kadrovskem pogledu.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila)
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • slikovni material ni (v celoti) opremljen z alternativnim besedilom,
 • videoposnetki nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (npr. YouTube),
 • zunanji vgrajeni elementi imajo svojo stopnjo dostopnosti, na katero nimamo vpliva, npr. Google Maps zemljevidi.

Za informacijo glede pridobitve podatkov in dokumentov v dostopni obliki lahko pokličete na telefonsko številko 04 581 34 06 ali pišete na elektronski naslov info@las-zg-boja.si.