Območje LAS Zgornja Gorenjska – BOJA

S površino 1.016 km2 območje LAS Zgornja Gorenjska – BOJA zajema 5 % površine Slovenije.

Območje LAS je povezano v geografsko in funkcionalno celoto sedmih občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica, ki jo določajo varovane naravne značilnosti, skupna zgodovina, notranja družbena povezanost in skupen razvoj na področju turizma, mobilnosti, kmetijstva in podeželja.

V zaključeno celoto ga dodatno povezuje še Biosferno območje Julijske Alpe, za katerega je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem z ohranjanjem kulturnih vrednot.

Zgornjo Gorenjsko združujejo lega v Triglavskem narodnem parku (Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora), velika biotska raznovrstnost ter prisotnost redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst predvsem v območjih Nature 2000. Območje LAS opredeljuje visoka stopnja naravne ohranjenosti prostora.

Skoraj 70 % območja pokrivajo gozdovi, 87 % območja predstavljajo naravovarstveno pomembna območja, 60 % površine LAS obsegajo območja Nature 2000.

Na Zgornjem Gorenjskem, z izjemo Dežele in Blejskega kota, naravni pogoji zaradi hribovitega terena in alpskega podnebja za kmetijstvo niso najprimernejši, a se ob tem kmetijstvu ponuja pridelava kakovostnejše hrane, osnovane na ekološki pridelavi, tradicionalnih pridelkih in izdelkih, izhajajočih iz lokalnih pasem in sort.

Turizem je gospodarska panoga, ki najbolj zaznamuje območje Zgornje Gorenjske in temelji na njegovih naravnih, kulturnih in rekreativnih zmogljivostih. Bled, Bohinj, Kranjska Gora in Radovljica imajo status vodilnih turističnih destinacij. Bled in Bohinj sta vključena v evropsko teritorialno združenje Alpine Pearls. Vse občine Zgornje Gorenjske so del regijske turistične destinacije Skupnost Julijske Alpe.

Avtor: Miro Zalokar

Občina Bled

Občina Bled leži med visokimi vrhovi Julijskih Alp in je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju, zato so ga okronali kot alpski biser. Za začetnika turizma na Bledu pa velja Arnold Rikli, švicarski zdravilec, ki je tu ustanovil Naravni zdravstveni zavod. Bled je izjemen naravni in kulturni ambient Slovenije, turistično in mednarodno prepoznavna točka in je tudi ena vodilnih slovenskimi destinacijami za organizacijo lokalnih in mednarodnih prireditev.

 

www.bled.si

Občina Bled

Občina Bled leži med visokimi vrhovi Julijskih Alp in je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju, zato so ga okronali kot alpski biser. Za začetnika turizma na Bledu pa velja Arnold Rikli, švicarski zdravilec, ki je tu ustanovil Naravni zdravstveni zavod. Bled je izjemen naravni in kulturni ambient Slovenije, turistično in mednarodno prepoznavna točka in je tudi ena vodilnih slovenskimi destinacijami za organizacijo lokalnih in mednarodnih prireditev.

 

www.bled.si

Občina Bohinj

Občina Bohinj je oaza miru in neokrnjene narave v Julijskih Alpah in Triglavskem narodnem parku. Je največja parkovna občina v Triglavskem narodnem parku z izjemno naravno in kulturno krajino. Več stoletij so bili Bohinjci odvisni od narave in samih sebe, preživetje je temeljilo na kmetijstvu in železarstvu. Resnejši turizem je v Bohinj prišel po izgradnji bohinjske proge na začetku 20. stoletja Današnji in prihodnji razvojni koncepti se v temeljih vračajo k svojim koreninam. 


www.bohinj.si

Avtor: Jernej Srebrnič

Avtor: Jošt Gantar

Občina Gorje

Občina Gorje je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom.
Najpomembnejši znamenitosti občine sta soteska Vintgar in Pokljuška soteska.

 

www.gorje.si

Občina Gorje

Občina Gorje je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom.
Najpomembnejši znamenitosti občine sta soteska Vintgar in Pokljuška soteska.

 

www.gorje.si

Občina Jesenice

Občina Jesenice obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Nastanek Jesenic je povezan z razvojem fužinarstva ob reki Savi. Samo mesto in pa celotno dolino je najbolj zaznamovala železarna. Naravne lepote okolice Jesenic, prelepe vasice, planine, bližnji vrhovi pa v zadnjem času privabijo vedno večje število turistov, še posebej na ogled narcis v Planino pod Golico.

www.turizem.jesenice.si

Avtor: Aleš Krivec

Avtor: Žan Kolman

Občina Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. Radovljica, srednjeveško mesto z obrambnim jarkom in z razgledi na Karavanke in Julijske Alpe, je danes znana kot sladka Radol’ca. Tradicijo čebelarstva in medu dopolnjuje z novimi sladkimi doživetji. Linhartovo mesto ima zaščiteno mestno jedro in je inovativna turistična destinacija na pragu Julijskih Alp, v neposredni bližini Bleda in Triglavskega narodnega parka, kjer domujejo svetovno znani Avseniki, romarsko središče Brezje, rekreacijski park Šobec in druge prelepe točke, vredne ogleda.

 

www.radolca.si

Občina Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. Radovljica, srednjeveško mesto z obrambnim jarkom in z razgledi na Karavanke in Julijske Alpe, je danes znana kot sladka Radol’ca. Tradicijo čebelarstva in medu dopolnjuje z novimi sladkimi doživetji. Linhartovo mesto ima zaščiteno mestno jedro in je inovativna turistična destinacija na pragu Julijskih Alp, v neposredni bližini Bleda in Triglavskega narodnega parka, kjer domujejo svetovno znani Avseniki, romarsko središče Brezje, rekreacijski park Šobec in druge prelepe točke, vredne ogleda.

 

www.radolca.si

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino in številnimi, za Slovence pomembnimi možmi, ki so bili rojeni na tem območju: največji slovenski pesnik France Prešeren, jezikoslovec Matija Čop, čebelar Anton Janša in mnogo drugih. Urejene vasi ob vznožju Stola domačinom omogočajo sonaravno kmetovanje, kakovostno in aktivno življenje v stiku z naravo, podjetnim nudijo mirno okolje, obiskovalcem pa omogočajo pristno turistično doživetje.

www.visitzirovnica.si

Avtor: Jani Kolman

Občina Žirovnica

Občina Žirovnica se lahko pohvali z bogato kulturno dediščino in številnimi, za Slovence pomembnimi možmi, ki so bili rojeni na tem območju: največji slovenski pesnik France Prešeren, jezikoslovec Matija Čop, čebelar Anton Janša in mnogo drugih. Urejene vasi ob vznožju Stola domačinom omogočajo sonaravno kmetovanje, kakovostno in aktivno življenje v stiku z naravo, podjetnim nudijo mirno okolje, obiskovalcem pa omogočajo pristno turistično doživetje.

www.visitzirovnica.si

Avtor: Jaka Arbutina

Občina Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora leži na severozahodu Slovenije, na meji z Avstrijo in Italijo, ob vznožju Julijskih Alp in Karavank. Kranjska Gora je vse leto privlačno gorsko turistično športno središče. Kolesarje čaka najvišji slovenski cestni prelaz, pohodnike mnoge znamenitosti. Najlepše točke Zgornjesavske doline so jezero Jasna, slap Peričnik, izvor Save Dolinke – Zelenci. Zaradi gorske klime in omejene površine za kmetijstvo je bila Dolina pozno poseljena. Najstarejša naselja so nastala šele v 11. stoletju.

 

www.kranjska-gora.si

Občina Kranjska Gora

Občina Kranjska Gora leži na severozahodu Slovenije, na meji z Avstrijo in Italijo, ob vznožju Julijskih Alp in Karavank. Kranjska Gora je vse leto privlačno gorsko turistično športno središče. Kolesarje čaka najvišji slovenski cestni prelaz, pohodnike mnoge znamenitosti. Najlepše točke Zgornjesavske doline so jezero Jasna, slap Peričnik, izvor Save Dolinke – Zelenci. Zaradi gorske klime in omejene površine za kmetijstvo je bila Dolina pozno poseljena. Najstarejša naselja so nastala šele v 11. stoletju.

 

www.kranjska-gora.si

Na območju LAS je na dan 1. 1. 2021 živelo 69.956 prebivalcev, kar predstavlja 3,3 % prebivalcev Slovenije.

Povprečna starost je na območju Zgornje Gorenjske nad slovenskim povprečjem. Za gorate in hribovite predele območja so značilni razložena naselja in samotne domačije. Vedno večja je težnja po poselitvi kakovostnih kmetijskih zemljišč. V preteklem obdobju je močno zaznavna širitev poselitve nižinskega dela v osi med Jesenicami, Radovljico in ob avtocesti proti Ljubljani.